I. Piatetski-Shapiro, 1929 to 2009

Photo November 15, 1999, I.A.S., Princeton N.J.
by C. J. Mozzochi

Piatetski